Červený Kostelec 415 m.n.m. 7kW, tepelné čerpadlo Toshiba Estia 803H-E
Novostavba rodinného domu s podlahovým vytápěním. Tepelné čerpadlo Estia tak pracuje do teplot -20°C bez doohřevu bivalentním zdrojem.

Tato instalace byla pro nás zajímavá především tím, že je to jediná instalace (do 2012), kde byl požadavek na ovládání dvou teplotních zón - podlahového topení a radiátorů. Ačkoli by se to mohlo zdát, že požadavek na různé teploty okruhů bude požadavek častý - opak je pravdou a téměř nikdo ho nepožaduje. Nakonec ale i zde se teploty v zónách liší jen nepatrně a to asi jen o 2°C. Nebylo více potřeba. Radiátory jsou jen v podkroví, což bývá typické, a podlahovka z přízemí stíhá vytápět i podkroví s radiátory téměř vlažnými. V noci pak dochází k útlumu teplot a celý systém pracuje velmi ekonomicky a bivalentní zdroj (přímotopné patrony) spíná jen výjimečně a spíše jen na několik minut při odmrazování venkovní jednotky. Vody v topném systému je totiž velmi málo, tak jen aby nevychladla voda při reverzním chodu.

Nejprve tepelné čerpadlo, pak terénní úpravy

Ve chvíli, kdy jsme osazovali venkovní jednotku, stála na zelené louce několik metrů od domu, poměrně vysoko nad zemí a „trubky" vedli téměř po povrchu země - jen aby se o ně nezakopávalo. Terénní úpravy přišly totiž až později, kdy se v domě už mezitím krásně topilo. Do té doby zde však stála jako pěst na oko a neušla pozornosti sousedů. Jeden - ten bližší ji chtěl hned, co slyšel, jak není slyšet, protože měl původně obavy, jak to bude hlučné. Chodil, jak vyprávěl, až téměř k ní, aby zjistil, zda běží. Ten druhý soused na druhé straně domu byl jiný - ten nic nainstalovat nechtěl, zato požadoval vypracovat hlukovou studii, zda to neruší

Hluková studie venkovní jednotky tepelného čerpadla Toshiba Estia

Hluková zkouška byla pro nás zážitkem, který nám způsobil smíšené pocity. Na jedné straně jsme byli rádi, že můžeme slibované a garantované hodnoty hluku ověřit měřením, na druhé straně bylo jasné, že jsou to pro majitele naprosto vyhozené peníze - a ne malé. Až nás to štvalo, jak se snažíme ušetřit náklady při instalaci, a pak toto. Jenže byl to požadavek přejícného souseda ke kolaudačnímu řízení. Ve slavný den jsme se sešli po desáté hodině v noci. Bylo to tak proto, že zkušený „Měřič" určil, že v tuto dobu jezdí po silnici 50m od domu nejméně aut, kdy „noční směna" už přejela a odpolední ještě nedorazila, protože by mu auta kazila výsledky. To byla první ironie celého měření. Auta na frekventované silnici Červený Kostelec - Náchod  60m od nás přes dvě řady domů, by nás rušila.

Když byla jednotka spuštěna a měření za chodu ze vzdálenosti asi 3m začalo, nemohli jsme se ještě další 3m za mikrofonem ani pohnout a když jsme si pošeptali něco přímo do ucha, pracovník se na nás otočil a gesty dal najevo, ať jsme zticha. Nakonec, ačkoli byl podzim, přilétal nějaký zoufalý opozdilec s motorovým rogalem, nebo padákem kdesi ke Kostelci a měření se mohlo opakovat. Při druhém měření začal štěkat pes - asi tak 200m od nás, možná víc, ale tichou nocí se to neslo. Náš „zvukař" mávl rukou a řekl, že se to zvedlo jen nepatrně, tak to necháme, protože to bychom tady mohli být ještě hodně dlouho. Výsledek: cca 30dB bylo pozadí „tiché" noci - s Estii to dělalo ve vzdálenosti několika metrů něco přes 40db. Pro naší laickou představu to znamenalo, že ve vzdálenosti pár metrů TO „přeřveme" šepotem.

Estia zde slouži ke spokojenosti

Není zde podružný elektroměr, jak bývá někdy jinde a nemáme tedy přesné informace o spotřebě samotného tepelného čerpadla. Díky nízké teplotě topné vody je to však zde jedna z našich nejekonomičtějších instalací. Jedinou chybou bylo, že technická místnost neumožňovala umístění většího zásobníku na teplou vodu než 160l. Pro rodinu s dětmi je to pro tepelné čerpadlo přeci jen málo a musí se během koupání dohřát „nová" voda. Trvá to však něco kolem půl hodiny, tak se to dá zvládnout.

galerie sipecka