Úpice - Batňovice 353m.n.m., 10,5kW , tepelné čerpalo Fujitsu NeoRé 11 Hight Power
Pěkný rodinný domek s prostory k pronájmu pro rekreaci v Batňovicích přešel ze zemního plynu na tepelné čerpadlo Fujitsu 11kW

Batňovice - dlouhá vesnice na cestě z Úpice směr Náchod. Tepelné čerpadlo jsme instalovali do pěkného domku, kde byl kotel na zemní plyn.

Doporučení na tepelné čerpadlo

V tomto případě opět zapracovalo doporučení na pořízení tepelného čerpadla za nás. Tentokrát z rodiny. Doporučení vždy potěší. Tepelných čerpadel je na trhu mnoho a instalačních firem ještě více. Když si vás po roce či více letech majitelé tepelných čerpadel chválí, je to příjemné.

Majitel má zálibu v evidenci a číslech

V tomto případě budeme mít vyhodnocení úspor a spotřeby tak přesné, až jsme z toho měli zpočátku smíšené pocity. Majitel má evidentně jistou zálibu v přesnosti a přehledech. Když jsme žádali spotřebu energie pro výpočet tepelných ztrát podle spotřeby současného zdroje vytápění, netušili jsme, že majitel má záznamy o spotřebě vedené po měsících a někdy i snad po dnech :-) v přehledných tabulkách. Okamžitě bylo jasné, že námi nabízené podružné měření spotřeby tepelným čerpadlem bude využito a stane se "cukrem" nebo „bičem" našim slibům o předpokládané spotřebě. Naše příležitostná návštěva v půli zimy byla proto plná očekávání. Úsměv ve dveřích obavy v naší hlavě vymetl pryč. Podle očekávání nám byl předložen přehled o přesných číslech a vyčíslených úsporách.

Umístění venkovní jednotky Fujitsu NeoRé 11HP

I když se u samostatně stojícího domu hledá místo pro umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla většinou snadno, jinak tomu bylo zde. Kotelna byla na straně, kdy jakékoliv tažení propojovacích trubek na volné prostranství by bylo problematické a dlouhé. Bylo nutné umístit jednotku přímo na stranu kotelny, jenže ...... kde byla hned veřejná cesta vedoucí kolem domu. Nezbylo nic jiného, než jednotku umístit vysoko nad dosah projíždějících aut a také případných nenechavců. Není to ideální zejména pro údržbu a odkapávající kondenzát, ale každé jiné řešení bylo ještě horší. Majitel je šikula a problémy s kondenzátem si chtěl vyřešit sám a myslíme, že to po našem odjezdu udělal jednoduše a spolehlivě.

Odhad roční spotřeby s tepelným čerpadlem?

Roční spotřeba el. energie byla při návrhu odhadována na 8,7MWh na topení a teplou vodu dohromady. Brzy se dozvíme přesný výsledek :-) Skutečná byla 9,6MWh. (2013/2014) Odhad byl tedy 90% skutečné spotřeby. Musíme přiznat, že odhady u tepelných čerpadel Fujitsu se ještě učíme a zpřeňujeme. Přesto celková úspora podle majitele 36tis. za rok oproti zemnímu plynu byla i přes mírnou zimu vítána s nadšením a uspokojením. Za rok 2014/2015 je spotřeba 10,3MWh.

galerie sipecka