Úpice, 335 m.n.m, 14,5kW, tepelné čerpadlo Toshiba Estia 1403H-E
Instalace tepelného čerpadla Toshiba Estia v poměrně velkém rodinném domě a přilehlé firmy zabívající se broušení nástrojů

Mít zálibu šetřit

Někdy se setkáte s člověkem, který má již z principu nutkání dělat věci efektně a hospodárně bez zbytečných výdajů. Tak toto je přesně příklad této instalace tepelného čerpadla. Topilo se zde zemním plynem, ale možnost přejít na vytápění tepelným čerpadlem s určitou další úsporou byla pro majitele lákavá, a tak svůj záměr uskutečnil.

Úspory mají svoje meze

Jak to ale také bývá, zjistíte, že v určitém okamžiku jsou úspory již dále nemožné, nebo jen nevýznamné. Musíme v tomto případě jako firma konstatovat, že nás tato instalace zklamala stejně, jako patrně i svého majitele. Problém nebyl v tom, že se zde nahrazoval tepelným čerpadlem zemní plyn - to je i jinde a majitelé si to chválí, protože jejich očekávání vyvolané našimi předběžnými výpočty a sliby se jim naplnili. Samotný zemní plyn v tom nebyl. Spíše způsob regulace a snad právě to výše zmíněné nutkání dělat věci hospodárně a bez zbytečných výdajů, nás přivedli do situace, kdy dům se skutečnou tepelnou ztrátou 23kW/-18°C vykazuje spotřebu zemního plynu jako dům s tepelnou ztrátou 14,5kW/-18°C. Jednalo se konkrétně o spotřebu 33MWh tepla. To opravdu odpovídá spíše domu se ztrátou do 14,5kW v oblasti Trutnova pro -18°C. Jenže výpočtem byla zjištěna tepelná ztráta vyšší.

Podle čeho vybrat výkon tepelného čerpadla?

To je vždy nejdůležitější otázka: Jaký potřebujeme nominální výkon tepelného čerpadla a kde bude tzv. bod bivalence - tedy, kdy se budou muset sepnout záložní zdroje? Obvykle je možné toto určit s hodnoty spotřeby domácnosti - tedy podle návyků jejich členů. To může být i jiná hodnota, než je určená klasickým výpočtem tepelných ztrát přímou metodou, protože se zde projevují i případné zvyky členů domácnosti. Někdo víc větrá než druhý, někdo topí na noc stejně, jiný to hodně tlumí. Jeden má v chodbě 20°C, jiný 15°C. Hodně to mohou ovlivnit i tepelné zisky ze strojů - to když vytápíte dílnu s výkonnými elektromotory atp. Při výpočtu tepelných ztrát vycházející z údajů prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi budovy, musíte zase vědět, co v těch konstrukcích opravdu je - od projektu se toto může velmi lišit. Tedy vždy je to na tom, kolik údajů a jak přesných se dozvíte, nebo umíte zjistit. A pak se snažit udělat "odborný odhad". V tomto případě bylo pro nás těžké rozhodnout, zda návrh a spotřebu udělat podle toho, jak by se mělo topit, nebo podle toho jak se topí. Vzhledem k tomu, že se plánovala udělat ještě 10cm tepelná polystyrenová izolace, zvolili jsme lacinější variantu - podle toho „tak jak se topí". Kdybychom zvolili variantu - tak jak by se mělo topit, neušetřilo by tepelné čerpadlo vůbec nic, protože by vyrábělo sice za polovinu, ale dodalo by do domu téměř 2x tolik tepla, než se dodávalo ze zemního plynu. Výsledek tedy: žádná úspora.

Odhad roční spotřeby?

Roční spotřeba el. energie byla při návrhu odhadována na 10,1MWh na topení a teplou vodu původně 0,3MWh/rok při spotřebě teplé vody 50l/den (firma). Nakonec se napojila i celá domácnost, tedy spotřeba opět proti plánu vzrostla a odhadujeme tedy nějakých dohromady 300l/den s odhadem 2MWh/rok Celkem tedy 12,1MWh/rok. Pravděpodobně se do tohoto odhadu vejdeme, ale zima byla mírnější, než obvykle......1. rok 11,1MWh

galerie sipecka